Czy dyrektor szkoły ma prawo skierować z własnej inicjatywy nauczyciela na badania kontrolne? - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły ma prawo skierować z własnej inicjatywy nauczyciela na badania kontrolne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony na podstawie mianowania po powrocie z drugiego już urlopu dla poratowania zdrowia przedstawił zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, że z dniem 1 września 2012 r. jest zdolny do pracy. W dniu dzisiejszym nauczyciel poinformował mnie, że uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym od lekarza psychiatry. Uważam, że powinienem skierować nauczyciela powtórnie na badanie o przydatności do pracy. W przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy przez lekarza medycyny pracy powinienem zwolnić nauczyciela nawet bez wypowiedzenia.

Czy mam rację?

Czy nauczyciel z zaburzeniami psychicznymi może pracować z dziećmi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?