Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznania rady pedagogicznej z projektem arkusza organizacji szkoły na nowy rok szkolny, przed zatwierdzeniem przez organ prowadzący? Zgodnie z art. 110 ustawy Prawo oświatowe, arkusz opracowuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, przepis nie wskazuje na konieczność opiniowania przez radę pedagogiczną. W jaki sposób dyrektor powinien przedstawić organizację nowego roku, czy musi przedstawiać? Czy wystarczy aby przekazał informację o tym, którzy nauczyciele nie będą mieli zatrudnienia, lub którym nauczycielom przewiduje się ograniczenie zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?