Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek sprawdzania czy zatrudniony u niego nauczyciel, który pracuje również w innej placówce oświatowej nie przekracza łącznie limitu wymiaru zatrudnienia wynoszącego maksymalnie 1,5 etatu?

W jednej szkole nauczyciel zatrudniony jest w wymiarze 22 godzin lekcyjnych. Ten sam nauczyciel pracuje w drugiej szkole - na równorzędnym stanowisku pracy w wymiarze 10 godzin. Łącznie dany nauczyciel pracuje 32 godziny, czyli jest to wymiar ponad 1,5 etatu.

Czy opisana sytuacja jest zgodna z prawem?

Czy dyrektor ma obowiązek sprawdzania łącznego wymiaru pracy nauczyciela zatrudnionego na równorzędnych stanowiskach w kilku placówkach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?