Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzący powołał powiatowy ośrodek ekonomiczny w celu obsługi księgowej szkół powiatowych. Pracownicy księgowi, w tym również główny księgowy, zostali przeniesieni na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s. Akta osobowe zostały przekazane do POE.

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek formalnie odwołać głównego księgowego ze stanowiska, mimo że nie rozwiązuje z nim stosunku pracy, tylko następuje przeniesienie pracownika i kontynuacja stosunku pracy w nowej jednostce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?