Czy dyrektor szkoły, który zwolnił ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego powinien zwolnić go również z nauki drugiego języka obcego zawodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły, który zwolnił ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego (w tym przypadku z języka niemieckiego) na podstawie § 6 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, powinien zwolnić go również z nauki języka niemieckiego zawodowego? Nadmienię, że uczeń realizuje kształcenie zawodowe, w którym jedynym językiem obcym zawodowym jest język niemiecki, a jego nauka trwa dwa lata w cyklu 5-letnim po 1 godzinie w klasie III i IV. Jeżeli dyrektor zwalnia takiego ucznia z języka obcego nowożytnego tym samym z języka obcego zawodowego, to w jaki sposób uczeń ten zrealizuje podstawę programową kształcenia zawodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX