Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły jest zobowiązany udostępnić radzie rodziców i radzie szkoły projekt organizacyjny w części dotyczącej ilości i liczebności klas? Jaka jest podstawa prawna podania takiej informacji? Czy burmistrz może zakazać dyrektorowi szkoły udzielania rodzicom takiej informacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?