Czy dyrektor przedszkola może skreślić z listy dzieci przyjętych do placówki dziecko z innej gminy, które zostało omyłkowo zakwalifikowane?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Komisja rekrutacyjna do przedszkola przez niedopatrzenie zaakceptowała wniosek kandydata z poza gminy i wywiesiła go na liście kandydatów zakwalifikowanych. Na etapie potwierdzania woli przez rodziców komisja zauważyła swój błąd. Do tego przedszkola są też dzieci z gminy, które się nie dostały z powodu zbyt małej liczby punktów. Co powinien zrobić w tej sytuacji dyrektor przedszkola? Czy może skreślić to dziecko z listy zakwalifikowanych i poinformować rodziców o zaistniałej pomyłce? Czy ma obowiązek przyjąć to dziecko pomimo pomyłki? Wnioski kandydatów z innych gmin były odrzucane przez komisje ponieważ do przedszkoli przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Tylko w tym jednym przypadku w wyniku pomyłki wniosek został zaakceptowany.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX