Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest w związkach zawodowych w macierzystej placówce. Czy dyrektor placówki, w której pracownik jest zatrudniony na 5 godzin - pracodawca nie potrąca składek, powinien poinformować związki o wypowiedzeniu umowy z pracownikiem zawartej na zasadzie porozumienia stron?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?