Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel wspomagający dla dziecka z autyzmem. Czy ten nauczyciel, może w godzinach przebywania dziecka w przedszkolu zabrać to dziecko na indywidualny spacer opuszczając tym samym teren przedszkola? Jeżeli tak to czy ten nauczyciel wspomagający w pełni ponosi odpowiedzialność za to dziecko w czasie spaceru. Nauczyciel prowadzący ma obawy, że nie powinien wyrazić zgody na opuszczenie przedszkola przez dziecko pod opieką nauczyciela wspomagającego, ponieważ to na nim spoczywa obowiązek opieki na d wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do tej grupy. Moim zdaniem nauczyciel wspomagający nie powinien zabierać dziecka na spacer poza terenem przedszkola. Czy moje myślenie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację