Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor placówki prowadził negocjacje treści regulaminu pracy z dwoma związkami zawodowymi działającymi w szkole. Jeden ze związków przystał na całą wynegocjowaną treść, drugi zaś miał wątpliwość co do zapisu w jednym punkcie regulaminu - w protokole negocjacji zapisano, iż związek ten zajmie stanowisko w sprawie przedmiotowego zapisu w późniejszym terminie (nie określono w jakim). Po kilku tygodniach jednak nie wyraził zgody na proponowany zapis.

Czy w tej sytuacji dyrektor ma prawo wprowadzić zarządzeniem regulamin pracy? Czy zaistniała sytuacja, o której mowa w art. 30 ust.5 ustawy o związkach zawodowych (brak wspólnego stanowiska organizacji związkowych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?