Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka jest zatrudniona na podstawie mianowania w wymiarze 20/20. W związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby oddziałów w szkole w roku szkolnym 2020/2021 dyrektor zaplanował dla niej w arkuszu organizacyjnym 10/22 (poniżej 1/2 etatu). W tej sytuacji nie mam możliwości ograniczenia wymiaru zatrudnienia na podstawie art. 22 ust. 2 KN. Czy stanowisko dyrektora jest poprawne, jeżeli na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN rozwiąże z nauczycielką stosunek pracy lub na jej wniosek przeniesie ją w stan nieczynny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?