Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor może odwołać, zawiesić realizację zajęć rewalidacyjnych w szkole specjalnej po to, by nauczyciel rewalidacji zastępował w ramach swojego pensum nieobecnego nauczyciela? Nauczyciel nie może wtedy realizować swoich zajęć (są odwołane), realizuje zastępstwo w wymiarze zgodnym ze swoim pensum, ale często w innych godzinach niż zapisane w tygodniowym rozkładzie zajęć. Oczywiście nie ma mowy o płatnych zastępstwach doraźnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?