Czy dyrektor może nie utworzyć stanowiska wicedyrektora, mimo że w szkole istnieje stosowna liczba oddziałów uprawniająca do stworzenia takiego stanowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor może nie utworzyć stanowiska wicedyrektora, mimo że w szkole istnieje stosowna liczba oddziałów uprawniająca do stworzenia takiego stanowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX