Czy dyrektor mógł niewydać skierowania na badanie lekarskie, jeśli nauczyciel nie zachował formy pisemnej wniosku o udzielenie... - OpenLEX

Czy dyrektor mógł niewydać skierowania na badanie lekarskie, jeśli nauczyciel nie zachował formy pisemnej wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor mógł niewydać skierowania na badanie lekarskie, jeśli nauczyciel nie zachował formy pisemnej wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia? Czy też zastosowanie będzie miał zastosowanie art. 73 § 1 kodeksu cywilnego, z którego wynika, że czynność wymagająca formy pisemnej jest nieważna tylko wtedy, gdy przewiduje to ustawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX