Czy dyrektor jednostki organizacyjnej samorządu województwa jest organem rozstrzygającym określone sprawy administracyjne i... - OpenLEX

Czy dyrektor jednostki organizacyjnej samorządu województwa jest organem rozstrzygającym określone sprawy administracyjne i wydającym w tych sprawach decyzje administracyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jestem zatrudniony w jednostce organizacyjnej województwa podkarpackiego, która wykonuje część zadań powierzonych zarządowi województwa jako zarządca dróg na terenie województwa podkarpackiego. Urząd wykonuje wszystkie powierzone mu obowiązki jakie ustawa o samorządzie województwa między innymi wydaje decyzje, od których przysługuje odwołanie w myśl k.p.a.

Czy dyrektor, któremu województwo udzieliło pełnomocnictwo do wykonywania wszystkie czynności zarządcy dróg, w tym do wydawania decyzji jest "organem" pomimo tego że takiego stwierdzenia nie ma w statucie?

Czy ewentualne konieczne jest wprowadzenie zmiany w tym zakresie do statutu jednostki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX