Czy dyrektor i pracownicy OPS, realizujący świadczenia rodzinne muszą posiadać odrębne upoważnienia od burmistrza do... - OpenLEX

Czy dyrektor i pracownicy OPS, realizujący świadczenia rodzinne muszą posiadać odrębne upoważnienia od burmistrza do przetwarzania danych objętych tajemnicą skarbową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor oraz wybrani pracownicy OPS posiadają upoważnienie burmistrza do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych. W sytuacjach wyjątkowych, gdy z systemu do weryfikacji wniosków wynikają rozbieżności, a potrzebnych informacji nie można uzyskać od wnioskodawcy, na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615) – dalej u.ś.r., OPS występuje z wnioskiem do urzędu skarbowego o udzielenie informacji o dochodzie w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Odpowiedzi z US opatrzone są w klauzulę "tajemnica skarbowa".

Czy dyrektor i pracownicy OPS, realizujący świadczenia rodzinne muszą posiadać odrębne upoważnienia od burmistrza do przetwarzania danych objętych tajemnicą skarbową?

Czy obowiązuje ich także art. 294 Ordynacji podatkowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX