Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do poradni psychologiczno-pedagogicznej wpłynął wniosek o przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej - rodzinny dom dziecka. Pod wnioskiem podpisał się dyrektor rodzinnego domu dziecka nie zaś rodzic/opiekun prawny dziecka. Czy poradnia, działając na podstawie ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma prawo do uwzględnienia wniosku oraz wydanie opinii o ewentualnej potrzebie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka? Poradnia nie posiada wiedzy o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Kto w określonym przypadku może być wnioskodawcą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?