Czy dyrektor CUW posiadający upoważnienie wydane przez starostę do prowadzenia w jego imieniu działań w zakresie systemu informacji oświatowej może dokonać potwierdzenia danych subwencyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor CUW posiadający upoważnienie wydane przez starostę do prowadzenia w jego imieniu działań w zakresie systemu informacji oświatowej, przewidzianych dla jednostki samorządu terytorialnego (powiatu), może dokonać potwierdzenia danych subwencyjnych, o których mowa w art. 50 ust. 3- 7 ustawy o SIO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX