Czy dyrektor CUW, który reprezentował jedynie CUW przy zawarciu umowy z dostawcą, należy uznać za podmiot związany umową z... - OpenLEX

Czy dyrektor CUW, który reprezentował jedynie CUW przy zawarciu umowy z dostawcą, należy uznać za podmiot związany umową z dostawcą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd miasta i gminy przysłał dyrektorowi CUW do podpisania oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 4 i 5 nowego PZP, jako innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania... Dyrektor CUW związany jest zawartą umową z jednym z dostawców. Umowa ta zawarta jest na obsługę informatyczną.

Czy jako dyrektor CUW mogę podpisać powyższe oświadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX