Czy dwie firmy eksploatujące niezależnie jedną instalację, dla której wydano decyzję środowiskową, mogą dołączyć ją do wniosków o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wydano decyzję środowiskową dla inwestycji dotyczącej budowy wytwórni mas bitumicznych obejmującą również odzysk odpadów.

Czy eksploatujący instalację - dwie niezależne firmy - mogą uzyskać zezwolenie na odzysk odpadów?

Jeśli tak, to czy wymagany załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia - decyzja środowiskowa - może być użyty przez obu przedsiębiorców, jako że decyzja środowiskowa została wydana dla przedsięwzięcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX