Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zgłosił przebudowę wewnętrznej drogi zlokalizowanej na działce budowlanej. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy - Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga przebudowa dróg. Zgodnie art. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych droga jest budowlą wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Natomiast art. 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych definiuje pojęcie pasa drogowego jako wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Czy droga wewnętrzna, niewydzielona liniami granicznymi gruntu, może zostać przebudowana na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy - Prawo budowlane?

Czy ww. przepis dotyczy tylko dróg publicznych, czy może dotyczyć również dróg wewnętrznych (przepis tego nie określa jednoznacznie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?