Czy drewnianą konstrukcję budynku zawsze powinno zaliczać się do budynku łatwo rozpraszającego ogień?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy drewnianą konstrukcję budynku zawsze powinno zaliczać się do budynku łatwo rozpraszającego ogień?

Czy jeżeli inwestor napisze we wniosku, że konstrukcja drewniana jest wykonana z materiału nierozpraszającego ogień, organ administracji architektoniczno-budowlanej może dopuścić lokalizację takiego obiektu nie uwzględniając zwiększenia odległości, o którym jest mowa w § 271 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX