Czy drenaż stanowi "zabudowę", skoro znajduje się pod powierzchnią terenu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca zaplanował wykonanie drenażu z przydomowej oczyszczalni ścieków przed wyznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego nieprzekraczalną linią zabudowy.

Czy drenaż stanowi "zabudowę", skoro znajduje się pod powierzchnią terenu?

Czy można udzielić pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tego urządzenia wodnego?

Wprowadzanie ścieków do ziemi z ww. oczyszczalni odbywać się będzie w ramach zwykłego korzystania z wód.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX