Czy DPS jest zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów z konta zmarłej mieszkanki DPS na podstawie art. 55 prawa bankowego? - OpenLEX

Czy DPS jest zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów z konta zmarłej mieszkanki DPS na podstawie art. 55 prawa bankowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zmarła Mieszkanka DPS, która otrzymywała zasiłek stały z GOPS-u. Pochówkiem zajęła się dalsza rodzina, która teraz domaga się zwrotu poniesionych kosztów z depozytu Mieszkańca. Poniesione koszty dokumentuje w postaci faktury.

Czy DPS jest zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów z konta zmarłej mieszkanki DPS na podstawie art. 55 prawa bankowego?

Jeśli nie, to do kogo można się zwrócić o zwrot kosztów, jeśli była to dalsza rodzina zmarłej?

Dodam, że Pani żąda zwrotu kosztów i powołuje się na art. 55 prawa bankowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX