Czy dozwolone jest przekazywanie próbek wyrobów medycznych w celu ich promocji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 7 u.w.m. (przepisy w sprawie reklamy wyrobów wchodzą w życie dopiero od 1.01.2023 r.) dozwolone jest przekazywanie próbek wyrobów w celu promocji wyrobów?

Jakie zasady trzeba spełnić, aby nie narazić się na kary czy naruszenie przepisów u.w.m. w zakresie reklamy wyrobów?

Czy trzeba określić cel przekazania takiej próbki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX