Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X zawarła umowę wsparcia do projektu "Regionalny fundusz szkoleniowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 8.5.1 "Wsparcie dostępu do usług rozwojowych" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie, UM_SE.433.1.027.2017 z 24.04.2017 r. Firma szkoląca wystawiła fakturę za usługi, firma X opłaciła ją w całości i otrzymała od Agencji Rozwoju Regionalnego refundację wydatków w wysokości 56%.

Czy prawidłowe będzie postępowanie polegające na niezaliczaniu kosztu szkolenia w wysokości 56% do kosztów podatkowych oraz nieopodatkowaniu refundacji otrzymanej w tej samej wysokości od Agencji Rozwoju Regionalnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?