Czy dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju przysługuje mimo czasowej nieobecności dziecka na zajęciach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od marca br. dotacja na WWR jest wypłacana na podstawie informacji o liczbie uczniów według stanu na 1. dzień miesiąca. W ramach WWR dzieci mają od 4 do 8 godzin zajęć. Każde dziecko ma ustalone dni i godziny zajęć, rodzic zna i akceptuje ten rozkład. Specjaliści pracujący z dzieckiem mają ustalony grafik zajęć z pacjentami. Zdarza się, że rodzic odwołuje obecność dziecka na zajęciach, np. z powodu choroby, wizyty u lekarza specjalisty, wyjazdu lub organizacji imprez w przedszkolu. Często nie ma możliwości przesunięcia tych zajęć na inny termin ze względu na inne zobowiązania terapeuty lub zaproponowany termin nie pasuje rodzicowi. Wówczas dziecko nie realizuje przydzielonych zajęć terapeutycznych - często nie ma nawet 4 godzin. Nie ma możliwości skorygowania liczby dzieci korzystających z zajęć w poprzednim miesiącu. Jak w takim wypadku wygląda kwestia rozliczenia dotacji, prawidłowości jej pobrania? Co w przypadku kontroli z JST lub KO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX