Czy doszło do naruszenia prawa zamówień publicznych, w sytuacji gdy wykonawca opóźnił wykonanie zamówienia publicznego, a w efekcie zamawiający odmówił odbioru dokumentów oraz odstąpił od zawartej umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2014 r.

PYTANIE

Zamawiający w umowie na wykonanie zamówienia publicznego (opracowanie dokumentacji projektowej) zamieścił zapis, iż "może odstąpić od umowy w całości lub części (bez odszkodowania w stosunku do wykonawcy), jeżeli wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową i SIWZ lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne". Wykonawca opóźnił wykonanie o jeden miesiąc, a wówczas zamawiający odmówił odbioru dokumentacji (był to koniec roku), odmówił przyjęcia faktury, odstąpił od zawartej umowy i wygasił udzielone wykonawcy na czas realizacji zamówienia pełnomocnictwo do działania w imieniu zamawiającego. Już zawierając umowę było wiadome obu stronom, iż termin wykonania umowy jest nierealnie krótki i absolutnie nie będzie mógł być dotrzymany.

Czy zostało złamane prawo zamówień publicznych?

Co w tej sytuacji może uczynić wykonawca, będący małą jednostką projektową, gdy zaś zamawiający jest dużym inwestorem publicznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX