Czy dostosowanie zasad wynagradzania do tych wprowadzonych ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego... - OpenLEX

Czy dostosowanie zasad wynagradzania do tych wprowadzonych ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków płacy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kociemba Alicja
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dostosowanie zasad wynagradzania do tych wprowadzonych ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków płacy?

Postanowiliśmy od 1.07.2022r. zaliczyć pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją do wskaźnika 1,02, a pielęgniarki z tytułem magistra bez specjalizacji do wskaźnika 0,94. W latach poprzednich pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją miały wskaźnik 1,06, a pielęgniarki z tytułem magistra bez specjalizacji do wskaźnika 0,81. Pielęgniarki z tytułem magistra uważają, że zostały zdegradowane.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX