Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dostawca miał prawo naliczyć nam odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie za fakturę?

Zgodnie z zapisami umowy z dostawcą "Płatności dokonywane są w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego. Jeżeli faktura zostanie dostarczona Kupującemu po upływie 8 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczony będzie od daty jej otrzymania przez Kupującego". Kupujący nigdy nie otrzymał oryginału faktury (Sprzedający ma dowód potwierdzający nadania faktury na poczcie). Kupujący poprosił o wystawienie duplikatu faktury. Zapłata została wykonana w terminie 30 dni od daty wystawienia duplikatu przez Sprzedającego. Sprzedający twierdzi, że termin płatności powinien być wyliczony od daty wystawienia faktury a nie duplikatu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację