Czy dostarczany produkt może stanowić odpad, jeżeli jego forma ulegnie zmianie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot X przekazał podmiotowi Y nieuszkodzone palety drewniane - poprzez sprzedaż jako produkt. Podmiot Y będzie poddawał je obróbce mechanicznej.

Czy dostarczany produkt może stanowić odpad, jeżeli jego forma ulegnie zmianie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX