Czy dostarczanie do urzędu pracy zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu, kopii prawa jazdy, kopii książek operatorów maszyn budowlanych, kopii książki spawacza itd. jest zgodne z przepisami RODO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego stanowi, iż w umowie o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy należy wskazać m.in. sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz rodzaje dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków oraz sposób kontroli wykonywania umowy. W związku z zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Pracy "Kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy" w ramach KFS - pracodawcy zobligowani są do złożenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających ukończenie kształcenia.

Czy takie działanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami?

Czy dostarczanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu, kopii prawa jazdy, kopii książek operatorów maszyn budowlanych, kopii książki spawacza itd. jest w zgodzie z zasadą minimalizacji danych?

Czy PUP powinien zobowiązać pracodawcę do dostarczania zanonimizowanej wersji dokumenty lub zażądać jedynie przedłożenia oryginału dokumentu do wglądu i sporządzić z tej czynności odpowiednią notatkę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX