Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobieta ubiega się o SZO - opieka nad niepełnosprawną matką. Kobieta ubiegająca się ma córkę w wieku 22 lata - zarejestrowaną w UP jako bezrobotna - mieszkającą i zameldowaną w Warszawie. Kobieta ubiegająca się o SZO również ma meldunek w Warszawie, natomiast przebywa i zamieszkuje razem z niepełnosprawną matką w innej miejscowości. Pracownik socjalny podczas wywiadu środowiskowego z osobą sprawującą opiekę, ujął córkę mieszkającą w Warszawie tylko jako osobę zobowiązaną do alimentacji, a nie jako członka rodziny osoby ubiegającej się.

Biorąc pod uwagę powyższe, czy należy liczyć córkę przebywającą w Warszawie (22 lata, bezrobotna), jako członka rodziny osoby ubiegającej się o SZO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?