Czy dopuszczalny jest zapis w statucie samorządowej instytucji kultury o powołaniu i odwołaniu pracownika innego niż dyrektor... - OpenLEX

Czy dopuszczalny jest zapis w statucie samorządowej instytucji kultury o powołaniu i odwołaniu pracownika innego niż dyrektor oraz dopuszczający ingerencję organizatora w postaci uzgodnienia tych czynności z dyrektorem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Statut instytucji kultury, której organem prowadzącym jest województwo nadawany jest uchwałą sejmiku województwa.

Czy zapis w statucie instytucji kultury o treści: "Dyrektora artystycznego powołuje i odwołuje dyrektor instytucji kultury w uzgodnieniu z organizatorem" jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX