Czy dopuszczalny jest transport odpadów wspólnie z produktami (nie-odpadami)?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dopuszczalny jest transport odpadów wspólnie z produktami (nie-odpadami)?

Chodzi w szczególności o sytuację, w której w jednym transporcie (samochodzie) przewożone byłyby odpady o kodzie 15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury) i 15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych) wraz z produktami. Chodzi przede wszystkim o produkty spożywcze (oczywiście odpowiednio zapakowane).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX