Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital ma podpisaną umowę cywilnoprawną z lekarzem prowadzącym specjalistyczną praktykę lekarską na wykonywanie badań. Natomiast ten lekarz wykonuje badania osobiście lub zleca badania innym lekarzom, z którymi szpital nie ma podpisanych umów. W umowie ze szpitalem lekarz ma zapis, że badania będą wykonywane przez lekarzy.

Czy jest to zgodne z zapisem art. 27 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej dotyczącym podwykonawstwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?