Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 14.01.2014 roku został wystawiony administracyjny tytuł wykonawczy wobec jednego ze współwłaścicieli za zobowiązanie podatkowe za rok 2013. W dniu 22.09.2015 r. organ egzekucyjny (tj. urząd skarbowy) zastosował skuteczny środek egzekucyjny w postaci zajęcia rachunku bankowego do podatnika objętego ww. tytułem wykonawczym, o którym zobowiązany został powiadomiony.

Czy w związku z tym zastosowany środek egzekucyjny spowodował przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok 2013 wobec drugiego ze współwłaścicieli, którego nie obejmował ww. administracyjny tytuł wykonawczy? Czy w takiej sytuacji dopuszczalne jest wystawienie np. 22.04.2020 r. administracyjnego tytułu wykonawczego na drugiego ze współwłaścicieli, który nie był objęty ww. tytułem, administracyjnego tytułu wykonawczego za zobowiązanie podatkowe za rok 2013?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?