Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient pobierał ZDO na niepełnosprawną matkę od 2014 r. Jednakże dnia 21.10.2017 r. matka zmarła, o czym klient nie poinformował GOPS. Ośrodek został poinformowany o tym fakcie dopiero 25.09.2018 r.

Jakie postępowanie wdrożyć w tej sytuacji?

Od której daty uchylić decyzję przyznającą świadczenie - od daty śmierci osoby uprawnionej, czy od momentu, kiedy ten fakt wypłynął i żądać zwrotu nienależnie pobranych od daty śmierci?

W jakich przypadkach można uchylić wstecz decyzję trwającą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?