Czy dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a co za tym idzie pozwolenia na budowę na zmianę sposobu... - OpenLEX

Czy dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a co za tym idzie pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania budynku na wiatę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 2 stycznia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r.

PYTANIE

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741) – dalej u.p.z.p. i ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a co za tym idzie pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania budynku na wiatę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX