Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o wspólnej działalności socjalnej za porozumieniem stron? - OpenLEX

Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o wspólnej działalności socjalnej za porozumieniem stron?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzimy wspólną działalność socjalną z innymi jednostkami budżetowymi. W umowie napisane jest, że jej rozwiązanie jest możliwe w formie pisemnej z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia i że rozwiązanie może nastąpić tylko na dzień 31 grudnia danego roku.

Czy ww. umowę można rozwiązać za porozumieniem stron w każdej chwili?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX