Czy dopuszczalne jest posłużenie się przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - wykonawcę, doświadczeniem w projektowaniu... - OpenLEX

Czy dopuszczalne jest posłużenie się przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - wykonawcę, doświadczeniem w projektowaniu udostępnionym przez spółkę cywilną, która będzie dysponowała doświadczeniem innego podmiotu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca spółka z o.o. na podstawie art. 118 p.z.p., w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych i zawodowych spółki cywilnej. Spółka cywilna złożyła zobowiązanie do oddania w bezpośrednią dyspozycję wykonawcy niezbędnych zasobów (doświadczenie w projektowaniu i doświadczenie wykonawstwie robót). Z tym, że doświadczenie w robotach budowlanych jest doświadczeniem spółki cywilnej, natomiast doświadczenie w projektowaniu jest doświadczeniem innego podmiotu (X). Podmiot X złożył zobowiązanie dla spółki cywilnej, w którym swoje doświadczenie oddaje do dyspozycji spółki cywilnej (nie wykonawcy) i zgodnie z oświadczeniem będzie projektował cały okres zamówienia ale na rzecz spółki cywilnej. Czy na podstawie art. 118 p.z.p. wykonawca, może posługiwać się doświadczeniem w celu spełnienia warunków udziału w projektowaniu spółki cywilnej, która zgodnie z zobowiązaniem podmiotu X, będzie dysponowała zasobami podmiotu X?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX