Czy dopuszczalne jest obciążenie Rzecznika Praw Pacjenta kosztami udostępnienia żądanej przez niego dokumentacji medycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z przesłaniem przez szpital kserokopii dokumentacji medycznej pacjenta Rzecznikowi Praw Pacjenta, na jego wniosek, w związku z prowadzonym przez RPP postępowaniem wyjaśniającym w sprawie naruszenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych (art. 8 u.p.p.) ale przez inny podmiot leczniczy, szpital powinien pobrać opłatę, o której mowa w art. 28 u.p.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX