czy dopuszczalne jest finansowanie działalności naukowo-badawczej pracowników SP ZOZ niebędącego placówką naukowo-badawczą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy SPZOZ niebędący placówką naukowo-badawczą może finansować działalność naukową pracowników (zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umów cywilnych)?

Jeśli tak, to czy finansowanie takiej działalności może przybrać formę przyznawanych grantów i może obejmować także koszty takie jak koszty tłumaczeń, czy publikacji w fachowych czasopismach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX