Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zespole szkolno-przedszkolnym działa jedna rada rodziców - wspólna dla przedszkola i szkoły (zapis w statucie). Zgodnie z regulaminem rady rodziców do tzw. "trójek klasowych" wybierani są rodzice, następnie z "trójki klasowej" wybierana jest osoba, która reprezentuje ogół rodziców w pracach rady rodziców. Czy poprawne jest to, że rodzic mający np. jedno dziecko w przedszkolu i drugie w szkole zostaje przewodniczącym w klasie i grupie przedszkolnej i jest delegowany do prac w radzie rodziców? Rada podejmuje decyzje m.in finansowe - czy taki rodzic będący w radzie rodziców ma podwójny głos? Nie jest to uregulowane w regulaminie rady rodziców. W zespole szkolno-przedszkolnym działa również rada zespołu (szkoły) wspólna dla szkoły i przedszkola - czy rada zespołu może wpłynąć na radę rodziców, aby zmieniła regulamin, tak aby nie było dublowania głosów. Czy oprócz prawa oświatowego regulującego kompetencje rady rodziców są jeszcze inne uwarunkowania prawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?