Czy dopuszczalna jest praca zdalna świadczona zagranicą przez cudzoziemca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 6 kwietnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r.

PYTANIE

Chcemy zatrudnić pracownicę mieszkającą na Litwie, która ma litewski pobyt czasowy.

Na jakich zasadach powinna być zawarta umowa o pracę oraz w jaki sposób naliczać pracownikowi wynagrodzenie?

Jaki wpływ ma w tym przypadku wejście w życie przepisów o pacy zdalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX