Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający w umowie na dostawy, mając na uwadze zasadę swobody zawierania umów może stosować zapis o brzmieniu: "Zamawiający ma prawo zrezygnować bez podania przyczyny z realizacji części lub całości wartości realizowanego zamówienia. Rezygnacja ze strony zamawiającego nie powoduje po stronie wykonawcy jakichkolwiek uprawnień w zakresie kar, odszkodowań lub zwrotu kosztów za niezrealizowaną część zamówienia oraz nie powoduje prawa żądania wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?