Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu administracji architektoniczno-budowlanej wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę budynku gospodarczego (obiekt kat. III), zlokalizowanego w odległości 1 m od granicy z działką oznaczoną w m.p.z.p. jako droga, dla której wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej teren inwestycji. Jednocześnie miejscowy plan wskazuje, iż obiekty należy lokalizować generalnie w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy (która w tym momencie nie istnieje, gdyż nie ma tam żadnych budynków), lecz nie bliżej niż mówi ustawa o drogach publicznych. Droga fizycznie nie istnieje i jest przeznaczona do realizacji w perspektywie. Jednocześnie inwestor załączył zgodę zarządcy drogi, w tym wypadku gminy, w której zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wyrażona jest zgoda na budowę budynku w odległości 1 m. Na dzień dzisiejszy na działce graniczącej z planowaną inwestycją znajduje się boisko szkolne.

Czy lokalizacja budynku objętego wnioskiem jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?