Czy doprowadzenie do zakończenia działalności spółki będzie miało wpływ na rozliczenia podatkowe w VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżeństwo prowadzi działalność gospodarczą (przedsiębiorstwo handlowe) w formie spółki jawnej. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W skład przedsiębiorstwa wchodzą: 1. nieruchomości: działka przemysłowa niezabudowana nabyta w 2011 roku wartość 329 tys, pawilon handlowy nabyty od osoby fizycznej i przekazany do użytkowania w 2004 roku, o wartości 192 tys., a następnie zmodernizowany (wartość modernizacji 92 tys.). od nakładów na modernizację odliczany był VAT. Pawilon handlowy nabyty od osoby fizycznej, a następnie zmodernizowany na wartość 1.055 tys. Oddany do używania w 2009 roku. Przy modernizacji odliczany był podatek VAT. Lokal handlowy nabyty przez spółkę od dewelopera za cenę 382 tys plus VAT w 2015 roku 2. towary handlowe nabywane na zasadach ogólnych 3. wyposażenie 4. spółka zatrudnia jednego pracownika na umowę o pracę Wspólnicy poza powyższą działalnością ( w ramach sp. j) nie prowadzą innej działalności. Wspólnicy zamierzają podjąć kroki w celu zakończenia działalności spółki. Aby uniknąć formalnej likwidacji zamierzają skorzystać z art. 67 § 1 k.s.h. i zamknąć działalność nie likwidując przedsiębiorstwa. Mąż chce zarejestrować działalność gospodarczą. Zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Małżonkowie jako wspólnicy spółki jawnej podejmą uchwałę o przekazaniu funkcjonującego przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jednemu ze wspólników, a tym samym o zakończeniu działalności spółki, przy jednoczesnym złożeniu oświadczenia przez przejmującego, że działalność będzie kontynuowana, a w szczególności będą zaspokojeni wierzyciele i przejęty pracownik w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Po przejęciu przedsiębiorstwa zostaną dopełnione w spółce czynności ewidencyjno-formalne: wykreślenie z KRS, wyrejestrowanie z VAT, wyrejestrowanie z REGON, wyrejestrowanie z ZUS, zamknięcie kont bankowych.

Czy doprowadzenie do zakończenia działalności spółki w powyższy sposób będzie miało wpływ na rozliczenia podatkowe w VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX