Czy dopłaty do środków trwałych generują przychód podatkowy - OpenLEX

Czy dopłaty do środków trwałych generują przychód podatkowy

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. otrzymała od przyszłego kontrahenta, tj. JST, w tym przypadku gminy miejskiej, dwie dopłaty, jedną do budowy, drugą do modernizacji środka trwałego.

Czy obie dopłaty korzystają ze zwolnienia od podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 CIT?

Jeżeli tak to czy w myśl art. 16 ust. 1 pkt 48 i 63 CIT, amortyzacja od ww. środków trwałych będzie kosztem uzyskania przychodów w całości?

Kiedy będzie miał zastosowanie zapis art. 16 ust. 1 pkt 48 CIT (ostatnia treść) cytuję "zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX