Czy domek letniskowy wynajmowany za odpłatnością osobom trzecim poprawnie znajduje się w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

System miejski obejmuje nieruchomości zamieszkałe, mieszane (część nieruchomości jest zamieszkała oraz część nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzona jest działalność) oraz domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Na działce znajduje się budynek, który właściciel wynajmuje krótkoterminowo w ramach działalności gospodarczej (w ewidencji podatkowej całość na działalność - 30m2) i nikt nie zamieszkuje tam na stałe. Nieruchomość ta nie powinna być zatem objęta systemem miejskim. Właściciel nieruchomości złożył jednak deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklarując 1 mieszkańca oraz powierzchnię użytkową na której prowadzona jest działalność - 30 m2. Twierdzi, że złożył tak deklarację ze względu na to, iż podczas gdy nie ma gości, przyjeżdża i korzysta z domku prywatnie w celach wypoczynkowych.

Jak traktować taką nieruchomość? Czy właściciel powinien złożyć deklarację, czy podpisać umowę na wywóz odpadów we własnym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX